Εκτύπωση

Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σταυρός 06/12/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 25454 
6η συνεδρίαση 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν. 3852/10 σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρούστις 12 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α  

1.        Υλοτομία δένδρων στα κοιμητήρια Ασπροβάλτας, στη κοινότητα Ν. Μαδύτου και στα κοιμητήρια Ν. Απολλωνίας. 

ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Σιάγκας Βασίλειος